Ukoliko imate prigovor na Uslugu ili račun, molim da ispunite ponuđeni obrazac. Prigovor će biti obrađen u roku od 14 dana.