O nama

Tvrtka Kabel Kanal je osnovana 2003 god. Tijekom 2004 i 2005 godine  radimo na dobivanju dozvole za distribuciju radijskih i ili televizijskih programa, kao i na kupnji kabelskog sustava Grada Kastva.  Početkom 2006. god. krećemo sa distibucijom na području Grada Kastva i naselja Srdoči. Nakon toga  kupujemo sustav Grada Bakra i radimo tehničke preglede za Bakar i naselje Rijeke, Drenova.  Od 01.01.2013. proširujemo djelatnost, tako da uz kabelsku distribuciju programa, pružamo usluge širokopojasnog pristupa internetu, dok je u testiranju  i djelatnost javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži kao i usluge prijenosa govora putem interneta.